Reference 2023

Září 2023 – BPS Kaloša – výměna plynové membrány
Srpen 2023 – Oždany – výměna plynové membrány
Červenec – Prosinec 2023 – Moldava nad Bodvou – Rekonstrukce a inovace technologie BPS
Červenec 2023 – Moravan a.s.  – Petřvald u Ostravy – Repas potrubí vypouštění kalu z nádrží
Červenec 2023 – BPS Maršov – úprava kalové trasy dávkovaní suché suroviny
Červene 2023 – BPS Kaloša  – doprava plynové membrány
Červen 2023 – BPS Choňkovce – Rekonstrukce vnitřní technologie dohnívací nádrže a fermentoru 2
Červen 2023 – BPS Klest – oprava plynové membrány
Červen 2023 – Resideo Brno – Potrubní připojení KGJ
Červen 2023 – BPS Valeč – potrubní připojení KGJ
Červen 2023 – BPS Velké Uherce – proces uvedení do provozu, technologie bioplynové stanice po 3.leté odstávce
Únor 2023 – BPS Hláska – úprava plynového potrubí do KGJ
Únor 2023 – BPS Kostolna pri Dunaji – připojení jednotky úpravny plynu
Únor 2023 – BPS Pustějov – dodávka a montáž nové násypky homogenizační nádrže
Březen 2023 – Tomegas Milevsko – montáž technologie průmyslového chlazení a vytápění
Březen 2023 – BPS Kapušany – dodávka a montáž plynového vaku na plynojemu
Březen 2023 – BPS Kežmarok – úprava kalové potrubní trasy
Duben 2023 – Caterpillar – potrubní připojení přívodu paliva v generátoru
Duben 2023 – BPS Bolkovce – oprava technologie dohnívací nádrže
Leden – Květen 2023 – Zeas Trnov –  montáž technologie průmyslového chlazení a vytápění

 

                                                                             Reference 2022

 Záři – Prosinec 2022 – Zeas Trnov –  montáž technologie průmyslového chlazení a vytápění
Říjen 2022 – Strzelín Polsko – Rekonstrukce fermentoru 2
Září 2022 BPS Kostelec na Hané – Rekonstrukce technologie fermentační nádrže
Zaři 2022 – BPS Nový Dvor  – Zastřešení fermentoru
Záři 2022 – BPS Ptení – Oprava těsnicí plochy na fermentační nádrži
Srpen 2022 Klokočov – Modernizace dávkování surovin
Červen – Srpen 2022 – Bolkovce – Oprava fermentační nádrže a rekonstrukce technologie
Červen 2022 – RD Petřkovice – Rekonstrukce vytápění
Květen 2022 – BPS Herálec – Dodávka projektové dokumentace zastřešení dohnívací nádrže
Květen – červen 2022 – BPS Velké Albrechtice – Rekonstrukce fermentoru 2
Duben 2022 -BPS Nový Dvor – kompletní zastřešení fermentoru 1
Únor – květen 2022 – BPS Velké Meziřičí – Rekonstrukce technologie bioplynové stanice
Leden 2022 – BPS Matejovce Poprad – dodávka a montáž plynotěsné membrány
Leden 2022 – Hydrotech s.r.o. – Dodávka realizační projektové dokumentace pro rozvody plynu v Srbsku a Polsku

 

                                                                                Reference 2021

Prosinec 2021 BPS Hodoňovice – Montáž a demontáž čerpadla
Prosinec 2021 BPS Čejč – Výměna míchadla fermentoru a chladiče KGJ
Prosinec 2021 BPS Matějovce – Oprava plynové membrány
Listopad 2021 BPS Medzibrod- Montáž kurtů a membrány
Listopad 2021 BPS Velké Albrechtice- Oprava plynové membrány na F2
Listopad 2021 BPS Trakovice- Výměna membrány fermentoru
Listopad 2021 BPS Klokočov- Výměna čerpadla HJ
Říjen 2021 BPS Velké Meziříčí – Demontáž membrán
Říjen 2021 BPS Ožďany 2 – Oprava technologie BPS
Říjen 2021 BPS Velké Turovce- Oprava membrány fermentoru
Říjen 2021 RD Vratimov- Úprava ÚT
Říjen 2021 CHP Engineering- Napojení akumulační nádoby v CT Park Hranice
Říjen 2021 BPS Sačurov – Oprava rozvodů tepla
Říjen 2021 BPS Trakovice- Výměna membrány fermentoru
Říjen 2021 BPS Lipová – Oprava a montáž převodovky
Říjen 2021 BPS Klokočov – Svářečské a montážní práce
 Říjen 2021 BPS Ostřetín- Rekonstrukce fermentoru
Září 2021 BPS Matějovce – Oprava plynové membrány
Září 2021 BPS Ožďany 1 – Oprava fermentoru 2
Září 2021 BPS Choňkovce – Výměna potrubí hořáku bioplynu
Září 2021 BPS Kežmarok – Demontáž míchadel z fermentoru
Září 2021 BPS Ostřetín- Rekonstrukce F1
Srpen 2021 BPS Velké Uherce- Oprava technologie
Srpen 2021 BPS Medzibrod- Oprava plynové membrány
Srpen 2021 WK Servis – Svářečské a montážní práce na BPS Čejč
Srpen 2021 BPS Klest – Oprava plynové membrány fermentoru
Srpen 2021 BPS Bolkovce – Oprava míchadla M2
Srpen 2021 BPS Pustějov – Montáž a zapojení separace
Červenec 2021 BPS Ožďany 1 – Servisní práce
Červenec 2021 BPS Ostřetín- Výměna plynové membrány F2
Červen 2021 BPS Kostelec na Hané- Výměna míchadla
Červen 2021 BPS Velké Albrechtice- Úprava výfukového potrubí KGJ na BPS 305
Červen 2021 BPS Klest – Servisní práce
Červen 2021 BPS Spytihněv  – Oprava membrány F1
Červen 2021 BPS Kežmarok – Oprava technologie dohnívací nádrže
Květen 2021 BPS Sačurov – Přetěsnění míchadel
Květen 2021 BPS Choňkovce – Oprava úniku plynu z nádrže
Květen 2021 RATR 2014 – Montáž ÚT
Květen 2021 BPS Kostelec na Hané – Výměna míchadla
Květen 2021 BPS Klokočov – Montáž technologie SN 4
Duben 2021 BPS Ožďany 1 – Oprava pádlového míchadla
Duben 2021 BPS Klokočov – Výměna míchadla a montážní práce
Duben 2021 BPS Arktis servis – Připojení tepelného čerpadla RD Jablunkov
Duben 2021 BPS Kaloša – Oprava míchadla
Duben 2021 BPS Pustějov – Svářečské práce
Březen 2021 BPS Kostelec na Hané – Výměna míchadla
Březen 2021 BPS WK Servis – Demontáž a montáž separátoru
Březen 2021 BPS Trakovice – Oprava prostupu míchadla
Březen 2021 BPS Klokočov – Svářečské a montážní práce
Březen 2021 BPS Spytihněv – Připojení ventilátoru plynu
Únor 2021 BPS Královský Chlmec – Montáž ÚT
Únor 2021 WK Servis – Výměna míchadla
Únor 2021 BPS Klokočov – Montáž čerpadla hygienizace
Únor 2021 BPS Klokočov – Izolace plynového propojení skladu
Únor 2021 BPS Hodoňovice – Úprava odvodu kondenzátu
Únor 2021 BPS Hodoňovice – Montáž a demontáž čerpadla
Únor 2021 BPS Pustějov – Svářečské práce
Leden 2021 BPS Klokočov – Demontáž a montáž míchadel
Leden 2021 BPS Spytihněv – Kontrola plynové membrány
Leden 2021 BPS Kaloša – Montáž Bypassu a servisní práce
Leden 2021 BPS Bolkovce – Oprava míchadla a servisní práce

Reference 2020

Prosinec RATR 2014 napojení potrubních rozvodů na KGJ ČOV Olomouc
Prosinec BPS Ožďany servis míchadel jímky a skladovacích nádrží
Prosinec BPS Boľkovce rekonstrukce kalového hospodářství kejdy
Listopad 2020 CHP Engeneering napojení odfuků a odvodů kondenzátů kogeneračních jednotek
Listopad 2020 BPS Velké Albrechtice připojení chladiče plynu ke kogenerační jednotce v nerezovém provedení
Listopad 2020 Kostelec n. Hané výměna míchadel fermentorů
Listopad 2020 Arktis Servis napojení chladiče v areálu IDEMIA Ostrava
Listopad 2020 Hydrotech výměna 2 ks plynových membrán fermentorů na BPS Strzelin (Polsko)
Listopad 2020 BPS Čejč servisní a svářečské práce
Říjen 2020 CHP Engeneering napojení kogeneračních jednotek Viessman v areálu CT Park Hranice
Září 2020 CTP Park Hranice svářečské a montážní práce
Září 2020 BPS Klokočov oprava potrubí vytápění z bioplynové stanice do LDN
Srpen 2020 BPS Čejč servisní a svářečské práce
Srpen 2020 BPS Lipová výměna převodovky pádlového míchadla
Červenec – srpen 2020 PIGAGRO montáž potrubních tras na farmě Jesenské
Červenec 2020 BPS Spytihněv výměna plynotěsného rukávu fermentoru
Červenec 2020 BPS Hodoňovice montáž předizolovaného potrubí
Červen 2020 – BPS Trakovice servis technologie bioplynové stanice
Červen 2020 – BPS Boľkovce servis technologie bioplynové stanice
Červen 2020 PIGAGRO montáž potrubních tras na farmě Bruty
Červen 2020 PIGAGRO montáž potrubních tras na farmě Dolné Semerovce
Červen 2020 BPS Spytihněv oprava plynové membrány
Červen 2020 BPS Oždany výměna míchadla a servis BPS
Květen 2020 BPS Kaloša oprava membrány fermentoru
Květen 2020 INECO napojení kogenerační jednotky v průmyslovém areálu Kopřivnice
Květen 2020 BPS Maťejovce demontáž a zpětná montáž membrán fermentoru
Květen 2020 BPS Borcová oprava plynové membrány
Duben 2020 BPS Čejč servisní a svářečské práce
Březen 2020 – BPS Boľkovce oprava technologie dohnívací nádrže
Březen 2020 – BPS Kežmarok výměna čerpadla a jeho potrubí v jímce
Březen 2020 BPS Klokočov výměna chladičů kogeneračních jednotek
Únor 2020 – BPS Pustějov napojení dmýchadla a filtru bioplynu
Únor – Květen 2020 BPS Kežmarok rekonstrukce dohnívací a skladovací nádrže
Únor 2020 – BPS Veľké Uherce výměna kalového čerpadla pro čerpání digestátu
Únor 2020 – BPS Veľký Ďur oprava stavoznaku měření naplnění plynojemu fermentoru
Leden 2020 – BPS Spytihněv výměna venilátoru pro kogenerační jednotky
Leden 2020 – BPS Boľkovce oprava pádlového míchadla fermentoru
Leden 2020 – BPS Veľké Uherce oprava a montáž míchadla skladovací nádrže
Leden 2020 – BPS Trakovice výměna míchadel dofermentoru
Leden 2020 – BPS Kostelec n. Hané výměna míchadla fermentoru

Reference 2019

Prosinec 2019 – BPS Boľkovce servisní ošetření strojní technologie v rozsahu TO3
Prosínec 2019 – BPS Oždany 1,2 servisní práce na technologiích BPS
Prosinec 2019 – Arktis Servis s.r.o. montážní práce na potrubí v závodu Adler Pelzer Bratislava
Prosinec 2019 – Ineco s.r.o. výroba nerezového mezikusu pro kogenerační jednotku
Prosinec 2019 – Ratr 2014 s.r.o. zámečnické práce při instalaci kogeneračních jednotek
Prosinec 2019 – BPS Choňkovce demontáž, oprava a zpětná montáž míchadel dohnívací nádrže
Listopad 2019 – BPS Velké Albrechtice výměna plynové klapky DN400 na BPS 306
Listopad 2019 – Pigagro s.r.o. – Farma Bruty montáž nerezového kalového potrubí
Listopad 2019 – BPS Lipová dodávka a výměna čerpadla Landia příjmové jímky
Listopad 2019 – BPS Ožďany 1,2 servisní práce na míchadlech a technologii BPS
Listopad 2019 – BPS Ladzany oprava stavoznaku a kulových ventilů vodní uzávěry
Listopad 2019 – BPS Honťianské Moravce oprava stavoznaku a kulových ventilů vodní uzávěry
Listopad 2019 – BPS Kráľovský Chlmec – Ilke servis míchadel dofermenotru
Listopad 2019 – Galvan CZ s.r.o. dodávka a montáž teplovodního předizolovaného potrubí
Listopad 2019 – BPS Trakovice servis na míchadlech fermentoru a dofermentoru
Říjen 2019 – BPS Ladzany oprava přetlakové střešní membrány
Říjen 2019 – BPS Klokočov servisní práce na míchadlech fermentorů
Říjen 2019 – Pigagro s.r.o. – Farma Dolné Semerovce montáž nerezového kalového potrubí
Říjen 2019 – BPS Kráľovský Chlmec Ilke – oprava plynové mebrány
Říjen 2019 – BPS Spytihněv montáž a napojení odsřovacího filtru bioplynu
Říjen 2019 – BPS Dvory n. Žitavou demontáž a montáž membrány při čištění dofermentoru
Říjen 2019 – BPS Choňkovce výměna plynové trasy do nerezového provedení
Říjen 2019 – BPS Kežmarok servisní práce
Září 2019 – BPS Pustějov výměna plynového potrubí k hořáku zbytkového plynu do nerezového provedení
Září 2019 – BPS Klokočov oprava dávkovacího zařízení Huning
Září 2019 – BPS Velké Albrechtice montáž kalového čerpadla do skladovací nádrže a úprava kalové trasy
Září 2019 – PTD stavby s.r.o. napojení klimatizačních jednotek v objektu Innogy Ostrava
Září 2019 – BPS Bač Alfa, Beta, Gama – Srbsko demontáž a montáž 3 ks plynových membrán
Září 2019 – BPS Veľké Uherce výměna převodových olejů pádlových a vrtulových míchadel
Září 2019 – BPS Klokočov dodávka a výměna náhradních dílů čerpadla Landia
Srpen 2019 – BPS Klest dodávka aktivního uhlí pro odsíření bioplynu
Srpen 2019 – BPS Valaliky oprava dávkovacího zařízení Pasco a výměna vrtule míchadla Bauer
Srpen 2019 – Cirkus trochu jinak z.s. montáž přeložky ústředního topení
Srpen 2019 – BPS Trakovice kontrola plynových membrán
Srpen 2019 – BPS Boľkovce oprava pádlového míchadla fermentoru
Srpen 2019 – BPS Kostelec n. Hané výměna míchadel fermentorů
Červenec 2019 – BPS Trakovice servisní práce na plynovém potrubí a plynových membránách fermentorů
Červenec 2019 – BPS Klokočov demontáž a výměna čerpadla z příjmové jímky
Červenec 2019 – BPS Pustějov dodávka náhradních dílů čerpadla Landia
Červenec 2019 – BPS Ostřetín výměna náhradních dílů na pádlových míchadlech fermentoru 1
Červenec 2019 – BPS Velké Albrechtice výměna ventilátoru a úprava plynové trasy
Červen 2019 – BPS Klokočov dodávka a výměna náhradních dílů čerpadla Landia
Červen 2019 – BPS Lipová dodávka a výměna náhradních dílů čerpadla Landia
Červen 2019 – BPS Veľký Ďur oprava plynové membrány fermentoru 2
Červen 2019 – BPS Velké Albrechtice dodávka a montáž konzolí míchadel skladovací nádrže
Červen 2019 – BPS Pustějov dodávka aktivního uhlí pro odsíření bioplynu
Červen 2019 – BPS Choňkovce výměna kalového potrubí do nerezového provedení
Květen 2019 – BPS Horný Jatov oprava plynové membrány a montáž prostupů střešních membrán
Květen 2019 – BPS Veľké Uherce oprava pádlových míchadel fermentorů
Květen 2019 – BPS Trakovice montáž lepeného potrubí z PVC – U pro čerpání fermentačního kalu
Květen 2019 – BPS Kežmarok oprava měření naplnění plynojemu a odkalovacího potrubí fermentorů
Květen 2019 – BPS Klest montáž by passu kogenerační jednotky
Květen 2019 – BPS Klokočov výměna a montáž plynotěsné membrány
Květen 2019 – BPS Velké Albrechtice montáž by passů kogeneračních jednotek
Květen 2019 – BPS Boľkovce servisní ošetření strojní technologie v rozsahu TO4
Květen 2019 – BPS Klokočov svářečské práce na plynovém potrubí
Květen 2019 – BPS Velké Albrechtice výroba a montáž konzolí a sloupů skladovací nádrže a příjmové jímky
Květen 2019 – BPS Velké Albrechtice montáž by – passů na 4 ks kogeneračních jednotkách TEDOM Cento
Duben 2019 – BPS Veľké Uherce dodávka a montáž čerpadla separace
Duben 2019 – BPS Pustějov svářečské práce
Duben 2019 – BPS Kostelec n. Hané výměna poškozených vrtulového míchadla fermentoru
Duben 2019 – BPS Klokočov výměna a dodávka plynové membrány BPS Klokočov
Březen 2019 – BPS Ružindol oprava pádlových míchadel fermentorů
Březen 2019 – BPS Horný Jatov oprava plynové membrány
Březen 2019 – BPS Bolkovce pravidelný servis technologie
Únor 2019 – BPS Klest kontrola plynových membrán fermentorů
Únor 2019 – BPS Trakovice servisní práce na míchadlech dohnívací nádrže
Únor 2019 – BPS Veľké Uherce oprava pneumatických nožových šoupat
Únor 2019 – BPS Bolkovce oprava pneumatických nožových šoupat
Leden 2019 – BPS Spytihněv oprava plynové membrány

Reference 2018

Prosinec 2018 – BPS Veľké Turovce oprava plynové membrány dofermentoru
Prosinec 2018 – BPS Kežmarok úprava plynové a kalové trasy
Prosinec 2018 – BPS Bolkovce montáž a zprovoznění radarového měření hladiny homogenizační jímky
Listopad 2018 – BPS Bolkovce plánovaný servis strojní technologie TO3
Listopad 2018 – BPS Ožďany výměna plynotěsné membrány fermentoru 2 a repas míchadel fermentoru 1 a 2
Říjen 2018 – BPS Velké Uherce montáž plynotěsné membrány dohnívací nádrže a repas míchadel
Říjen 2018 repas pádlových míchadel fermentoru, oprava vrtulových míchadel, výměna prostupu míchadel
Říjen 2018 – BPS Horný Jatov oprava střešní a plynové membrány fermentoru
Září – říjen 2018 – BPS Pustějov montáž pádlových míchadel do fermentoru 2 a rekonstrukce technologie
Září 2018 – BPS Dvory nad Žitavou čištění skladovací nádrže
Září 2018 – BPS Habry výměna míchadel ve fermentoru 1 a 2
Září 2018 – Cukrovar Dobrovice Tereos TTD a.s. oprava plynové membrány fermentoru
Srpen – Záři 2018 BPS Čejč rekonstrukce fermentorů 1 a 2 , dodávka a montáž plynotěsného zastřešení
Srpen 2018 – BPS Velký Ďur SK rekonstrukce fermentoru 1 dodávka a montáž plynotěsné membrány
Červen 2018 – BPS Ostřetín rekonstrukce dohnívací nádrže
Červen – záři 2018 – BPS Pustějov Dodávka a montáž nového plynotěsného zastřešení
Květen 2018 – ČOV Vyškov revize technologie
Květen 2018 – BPS Bolkovce připojení nových chladičů KGJ MWM 400 kW, dodávka a montáž izolací
Květen 2018 – BPS Spytihněv rekonstrukce plynotěsného zastřešení na fermentoru 2
Květen 2018 – BPS Velké Albrechtice rekonstrukce technologie fermentoru
Duben 2018 – BPS Trakovice oprava plynové membrány za provozu, připojení čerpání z HJ,oprava sloupu míchadlau
Duben 2018 – BPS Vrbová nad Váhom dodávka a montáž odsiřovacího filtru bioplynu, oprava plyn. membrány za provozu
Březen 2018 – BPS Lipová SK oprava všech pádlových míchadel na fermentoru 1 A 2 a oprava topného systému
Únor – Březen 2018 – BPS Klokočov montáž odsiřovací a chladicí jednotky bioplynu
Únor 2018 – BPS Drochia Moldavsko oprava a čištění plynového potrubí, servisní práce, oprava pádlových míchadel
Únor 2018 – BPS Spytihněv přípravy před zahájením výstavby nové bioplynové stanice 500 kW, naše společnost je GD
Únor 2018 – BPS Pustějov dodávka strojních zařízení na BPS + projektové dokumentace zastřešení
Leden 2018 – BPS Bolkovce dodávka a montáž strojních zařízení BPS
Leden 2018 – BPS Ždírec nad Doubravou oprava měření plynu na potrubí

Reference 2017

Prosinec 2017 – únor 2018 BPS V Albrechtice Rekonstrukce skladu C, rekonstrukce otopné soustavy
Listopad 2017 Plemenná farma SCHROM FARMS V. Albrechtice Oprava topného systému
Říjen – Prosinec 2017 – TAWESCO Kopřivnice dodávka a montáž 1 km potrubí pro + technologie chlazení
Říjen 2017 – BPS Drochia (Moldávie) Rekonstrukce měření naplnění všech plynojemů
Říjen 2017 – BPS Dvory nad Žitavou (Slovensko) oprava zastřešení dofermentační nádrže
Říjen 2017 – BPS Kněžice výměna potrubní technologie hygienizace
Záři – Prosinec 2017 – ČOV Smiřice účast na rekonstrukci technologie pro spol. HYDROTECH s.r.o.
Záři – Prosinec 2017 – BPS Velké Albrechtice oprava technologie koncového skladu C
Záři 2017 – BPS Spytihněv Dodávka a montáž plynotěsného zastřešení fermentoru 1
Záři 2017 – BPS Raabs (Rakousko) oprava pádlového míchadla
Srpen 2017 – Farma Lubina dodávka projektové dokumentace před realizaci výstavby nové BPS 500 kW
Srpen 2017 – Pivovar Svijany oprava technologie ČOV
Srpen 2017 BPS Pustějov výměna plynového potrubí k hořáku zbytkového plynu
Červenec – srpen 2017 BPS Čejč dodávka a montáž nové plyn. membrány a střešní plachty +rekonstrukce technologie
Červen – Červenec 2017 BPS Ružindol SK rekonstrukce fermentoru 2, výměna plynového potrubí
Květen 2017 BPS Strzelin (Polsko) oprava vnitřní technologie fermentoru F 1 B
Květen 2017 BPS Spytihněv dodávka a montáž zastřešení fermentorů, rekonstrukce technologie, montáž hygienizace
Květen 2017 BPS Pustějov dodávka a montáž pádlových míchadel do fermentoru 1
Květen 2017 BPS Drochia ( Moldávie ) TO 4 výměna olejových náplní – revize technologie, servis
Květen 2017 BPS Kaloša oprava poškozené membrány na fermentorů 2
Duben 2017 BPS Valaliky oprava dávkovacího zařízení PASCO
Duben 2017 BPS Pustějov rekonstrukce separace, přívodního a odvodního potrubí – nerez provedení
Březen 2017 BPS Pustějov 1 výměna plynového potrubí z fermentorů – nerez provedení
Březen 2017 BPS Kaloša oprava poškozených plynových membrán na obou fermentorech
Březen 2017 BPS Bolkovce repas pádlových míchadel na fermentorech, revize technologie BPS, výměna plynového potrubí
Březen 2017 BPS V. Turovce oprava poškozených plachet na dofermentační nádrží
Březen 2017 BPS Lipová TO4, výměna olejů – revize technologie BPS
Březen 2017 BPS Pustějov I výměna výstupního plynového potrubí za nerez provedení v délce 55 m
Únor 2017 BPS Klokočov kompletní repas a zastřešení homogenizace, výměna smaltovaných plechů nádrže
Leden 2017 BPS Spytihněv modernizace technologie BPS, připojení nových kogeneračních jednotek

Reference 2016

Říjen – Prosinec 2016 – BPS Velké Albrechtice přestavba kalového hospodářství, montáž nové technologie,montáž plynových membrán, oprava plynového potrubí v délce cca 250 m, montáž nové separace, oprava technologie v homogenizační jímce,oprav horizontálních míchadel a čerpadel.
Záři 2016 BPS Pustějov I Výměnná kumulačního plynového potrubí před KGJ v nerez provedení
Záři 2016 ASPEC Krnov rozvody potrubí plynů k spotřebičům v celém areálu pekárny ASPEC s.r.o.
Záři 2016 BPS Velký Ďur dodávka nové plynové membrány na F2, repas pádlových míchadel na obou fermentorech.
Květen 2016 BPS Ružindol oprava vnitřní částí technologie dohnívací nádrže
Květen – srpen BPS Strzelín (Polsko) výměna popruhů pod plynovou membránou u 2 fermentorů, oprava nakloněných věží míchadel, repas pádlových míchadel včetně vnitřních části, oprava přetržené membrány.
Červen – Srpen 2016 BPS Ostřetín kompletní opravy na 2 fermentorech, demontáž a montáž plynových membrán, výměna popruhů pod plynovou membránou, úprava technologie,repas pádlových míchadel.
Duben – červen 2016 BPS Pustějov II kompletní repas technologie 3 fermentorů, repas pádlových míchadel, kompletní výměna popruhů pod plynovou membránou,modernizace technologie dávkování, úprava topného systému
Březen – Duben 2016 BPS Pustějov II výměna plynového potrubí za nerez v celkové délce 130 m
Březen 2016 – BPS Drochia (Moldávie) výměna popruhů pod plynovou membránou na 3 fermentorech, oprava roztržené plynové membrány, TO 4 – revize technologie – výměnná maziv, oprava pádlového míchadla

Reference 2015

Červenec 2015-duben 2016 Yunus Emre (Turecko) svářečské práce při výstavbě elektrárny na uhlí

Dále naše společnost prováděla a provádí servis u společností:

BPS Albrechtice – BPS V. Albrechtice s.r.o. BPS Klokočov – První Vítkovská Zemědělská a.s. BPS Pustějov – Zemspol Studenka a.s. BPS Ostřetín – ZESO Ostřetín a.s. BPS Kaloša – Ilione s.r.o. BPS Valaliky – Gpe s.r.o. BPS Ružindol – RUPOS s.r.o. BPS Trakovice – Emart s.r.o. BPS Velké Turovce – BPS Velké Turovce s.r.o. BPS Maršov – Farma u Drhovských BPS Dobrovice – Thereos TTD, a.s. Plynojem Vodňany – TEDOM a.s. BPS Žďár nad Sázavou – DEPOS a.s. BPS Čejč – Horák energo s.r.o. BPS Spytihněv – Agrocorp s.r.o BPS Bolkovce – Družstvo Agrospol BPS Lipová – BPS Lipová 1 s.r.o. BPS Hodoňovice – Palkovice BPS Kokšov-Bakša – Ekosalmo plus s.r.o.

BPS Strzelin PL – Sudzuker Polska SA BPS Drochia MD – Sudzuker MOLDAVA s.a. BPS Lešany – Statek Kostelec na Hané a.s. BPS Dvory nad Žitavou – PG Trade s.r.o. BPS Kunovice – EBS Biotechnology s.r.o. BPS Oždany 1 – Lexus s.r.o. BPS Oždany 2 – Solar Ketron s.r.o. BPS Veľké Uherce – Agroservis – služby s.r.o. BPS Choňkovce – Poľnohospodárske družstvo „VINOHRADY“ BPS Kežmarok – IKA Trans s.r.o. BPS Vrbová nad Váhom BPS Veľký Ďur – Lieharenský podník Nitra a.s. BPS Habry – BPS Habry s.r.o. BPS Svojšín ČOV Smiřice ČOV Vyškov Mléčná farma Kopřivnice – Lubina Hydrotech s.r.o. Climart spol.s r.o.

Menu