Biologický servis

  • Poradenství při provozu bioplynové stanice
  • Odborné posudky ve vztahu na dávkování vstupní suroviny
  • Laboratorní rozbory vstupní suroviny a fermentačních kalů
  • Analýza bioplynu
  • Technologický dohled nad provozem bioplynové stanice
Menu